• Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Privacy & Cookies

   Stijn Van Lier Catering BV (hierna Foodgezind genoemd), met maatschappelijke zetel gelegen te Koeweidestraat 48/D te 1785 Merchtem verbindt er zich toe de Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)¹ tot bescherming van persoonsgegevens te respecteren en zorgvuldig na te leven. Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze wetgeving.

   UW TOESTEMMING

   Foodgezind verwerkt enkel persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien deze voor de uitvoering van een overeenkomst verstrekt werden. Daardoor geeft u Foodgezind uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de beoogde doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in beveiligde omgeving en systemen. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek. Al onze werknemers krijgen tevens duidelijke richtlijnen en worden gesensibiliseerd en bewust gemaakt aangaande de omgang en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

   GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

   Foodgezind garandeert dat :

   • uw persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt om de door u gevraagde opdracht uit te kunnen uitvoeren of om aan de wettelijke dienstverlening te voldoen ;
   • uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt in een land behorende tot de Europese unie;
   • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling ;
   • uw persoonsgegevens enkel bewaard blijven gedurende de periode van de dienstverlening, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn verplicht is ;
   • uw persoonsgegevens enkel kunnen worden doorgegeven aan andere organisaties, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, of op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties of politiediensten ;
   • In geen enkel ander geval uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, noch worden zij aangewend voor direct-marketingdoeleinden ;

   Uw rechten als betrokkene

   • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens in te kijken.
   • U heeft steeds het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen of te verbeteren. Indien … geen wettelijke redenen meer heeft aangaande de verdere verwerking van uw gegevens, of indien uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de beoogde dienstverlening, dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

   VRAGEN OMTRENT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

   Vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken omtrent de gegevens die we voor u verwerken kan u richten aan de zaakvoerder. Dit kan per post gericht aan Foodgezind, Koeweidestraat 48/D 1785 Merchtem, of via het versturen van een e-mail aan info@stijnvanlier.be. Wij verbinden er ons toe om uw vraag of verzoek te beantwoorden binnen de 20 werkdagen.

   Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, dan kan u ook steeds contact opnemen met de CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) ook de Privacycommissie genoemd, via het e-mail adres commission@privacycommission.be.

   ¹ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.

   Winkelmand

   Een bestelling kan enkel bestaan uit gerechten voor dezelfde dag. Indien je voor meerdere dagen wilt bestellen kan dit door een tweede bestelling te doen.
   Je winkelmand is leeg

   Je hebt nog geen gerechten toegevoegd.